Neonicotinoïden: schadelijk voor mens én bij

De voorbije jaren verschenen regelmatig studies die het schadelijk effect van neonicotinoïden (insecticiden) op bijen aantonen. Meestal ging het om studies waarbij bijen in een laboratorium kunstmatig werden blootgesteld aan deze stoffen. Gangbare landbouwers en de pesticidesector reageerden dan ook vaak dat “de realiteit op het veld helemaal anders is” en dat “zulke studies niet relevant zijn voor de landbouwpraktijk”.

“Verder onderzoek dringend nodig”

Deze zomer publiceerde de Hoge Gezondheidsraad van België, het wetenschappelijk expertisecentrum dat de Belgische overheid adviseert over gezondheid, echter een erg kritisch rapport over deze neonicotinoïden. De Raad screende twee omvangrijke literatuurstudies. Eén ervan, de WIA-studie, is een synthese van 1.121 recente studies over neonicotinoïden, inclusief studies die gefinancierd werden door de pesticidesector.

De Hoge Gezondheidsraad van België vraagt nu om de toxiciteit van deze verbindingen dringend verder te onderzoeken. Deze stoffen baren immers mens én milieu zorgen. Foetussen en embryo’s lopen risico op gezondheidsschade, zoals een aantasting van het DNA en een verstoorde hormoonhuishouding. “Verder onderzoek is dringend nodig. Ook vanwege de wetenschappelijke lacunes, het gebruik op grote schaal van neonicotinoïden en de resistentieproblemen die dit in de hand werken.”

Dit besluit is een hart onder de riem voor Velt en alle organisaties die pleiten voor een verbod op neonicotinoïden.

2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden